ความเห็น 1966352

เพราะ "การจัดการความรู้" ผมถึงรู้และทำได้

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ น้องบ่าวหนุ่มร้อยเกาะ

     การจัดการความรู้ทำไปเรียนรู้ไป
ไม่มีอะไรที่เป็นมาตรฐานตายตัวทุกอย่างในกระบวนการ
เรียนรู้ยกระดับพัฒนาไปเรื่อย ๆ

สู่ความยั่งยืนของการเรียนรู้ ด้วยการจัดการความรู้