ความเห็น


สตีเฟ่น  อาร์  โควีย์  กูรูแห่งความรู้เป็นผู้นำ  กางตำรานำสังคมไทยสู่ "KNOWLEDGE WORKER" โควีย์บอกถึงหลักคิดพื้นฐานสำคัญสุดในการพัฒนาตนเองและการสร้างความรู้เป็นผู้นำคือต้องผสานสรีระหรือกาย ความคิด จิตวิญญาน และหัวใจ ให้เป็นหนึ่งเดียว สรีระเป็นเสมือนตัวแทนของเศรษฐกิจ ความคิดรับรู้ เรียนรู้ วิเคราะห์ หัวใจเป็นตัวแทนของความรักความสัมพันธ์ ความมุ่งมั่นตั้งใจ จิตวิญญาณเป็นเรื่องของจุดมุ่งหมายและหลักการ  สำนึกต่าง ๆ ของชีวิต สตีเฟ่นบอกว่าสิ่งสำคัญสุดในยุคนี้คือการลงทุนเรื่องความรู้ เขาเชื่อว่าการลงทุนในเรื่องของมนุษย์ก็เหมือนกับการลงทุนในเรื่องเครื่องจักร  แต่จะต่างกันก็ตรงที่คุณค่าของมนุษย์จะเพิ่มขึ้นตามเวลา ขณะที่เครื่องจักรจะบุบสลายตามกาลเวลา

   อุปนิสัย 7 ที่พัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงเข้าไว้อย่างลงตัว ประกอบด้วย 1. คิดเชิงรุก 2. เริ่มต้นด้วยจุดหมายในใจ3. ทำตามลำดับความสำคัญ 4. คิดแบบชนะ-ชนะ 5. เริ่มเข้าใจผู้อื่นก่อน แล้วจึงได้รับความเข้าใจตอบแทน 6. รวมพลัง 7. ลับใบเลื่อยให้คมเสมอ

 โควีย์บอกว่า ประชาชนต้องเป็นผู้กำกับรัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลมากำกับประชาชน!!!

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี