ความเห็น 194772

เทคนิคพื้นฐานในการเขียนข้อความ เพื่อป้องกันอาการจุกเสียด ที่ผมใช้คือ

เขียนเมื่อ 

อาจารย์เม้ง..

เข้ามาดู ตามคำเชิญ...

หลวงพี่ใช้วิธี เลือกทั้งหมดแล้วก๊อปปี้ไว้ ก่อนกดส่ง ถ้าส่งไม่ผ่านก็ค่อยเพสอีกครั้ง... ก็ใช้ได้

รู้สึกว่าจะคล้ายๆ กับการใช้แป้นลัดของอาจารย์เม้ง หรือต่างกันอย่างไรบ้าง...

เจริญพร