ความเห็น 194674

คุณเห็นอะไร ได้อะไร จากภาพต่อเนื่องต่อไปนี้ (เชิญคลิก)

เขียนเมื่อ 

สรรพสิ่งในโลกย่อมต้องดิ้นรนเพื่อการอยู่รอด...

ดังเช่นตันไม้ย่อมพยายามเอนลำต้นไปหาแสงสว่าง แต่บังเอิญเป็นต้นถั่วที่ลำต้นขาดความแข็งแกร่ง เลยต้องเสียการทรงตัวที่ดี หากเป็นต้นไม่ใหญ่แค่แตกกิ่งก้าน สาขาไปก็อยู่รอดได้ ยังคงยืนลำต้นได้ตรงดังเดิม....

เปรียบเหมือนมนุษย์ แม้เราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองบ้างเพื่อการอยู่รอด แต่ต้องไม่ทิ้งจุดยืนหรืออุดมการณ์ของตัวเองครับ...