ความเห็น 19463

ทฤษฎีกับการวิจัย

ไสว เลี่ยมแก้ว
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ผมจะเริ่มจากทฤษฎีประเภทวิทยาศาสตร์(Scientific Theory) ครับ

คำ Electron, Id, Ego, แรงโน้มถ่วง,ปัญญา, เป็นคำเชิงทฤษฎี เพราะว่ามันชี้ถึงสิ่งที่สังเกตโดยตรงไม่ได้ แต่มันสามารถพยากรณ์ไปยังสิ่งที่สังเกตได้ที่เรียกว่า Imply   ถ้าเรานำคำประเภทนี้มาเขียนเป็นประโยค เรียงกันเป็นเรื่องราว มีเป้าหมายเพื่ออธิบายหรือพยากรณ์เหตุการณ์ธรรมชาติด้านหนึ่งด้านใด และตั้งชื่อตามด้านนั้นๆ ก็เรียกว่า  Scientific theory. Empirical theory,Positive theory ก็จัดอยู่ในประเภท Scientific theory. ทฤษฎีทั้งปวงในสาขาวิชา Physical sciences:(Physics,Chemistry,Geology), Biological sciences:(Zoology,Botany,Physiology), Social sciences: (Psychology,Economics,Politics,Social anthropology, Sociology), ล้วนแต่เป็นประเภท Scientific Theory ทั้งสิ้น

สำหรับ Descriptive Analytical Theory นั้น ต้องดูว่าเป็น Prior Analytics หรือว่าเป๋น Posterior Analytics  ถ้าเป็นอย่างแรก ก็มักจะไม่ใช่สาขา Science  ถ้าเป็นอย่างหลังก็มักจะเป็นพวก Science  ทั้งนี้ ต้องดูเหตุผลของผู้สร้างทฤษฎีนั้นๆด้วย เช่น Descriptive Theory of Auditee Risk Assessment, Analytical Theory of Light, ก็จัดเป็นพวก Science  แต่ Descriptive Set Theory, Analytical Theory of Curves ก็ไม่จัดเป็นพวก Science เป็นต้น.