ความเห็น 194107

ถอดบทเรียนการทำงาน......สู่การจัดการความรู้

เขียนเมื่อ 

ใช่ครับบางทีเรามีความรู้แต่ไม่ได้ถูกถอดออกมาใช้เราก็จะไม่รู้ว่าการจริงแล้วตัวเราก็มีความรู้อยู่มากมายท่านทั้งหลายก็เป็นอาจารย์ของผมเหมือนกัน