ความเห็น 1933950

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

สุทธิพงษ์ คงคาลึก
IP: xxx.128.55.84
เขียนเมื่อ 

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของคุณครูนัฐพณ ศุภสุข

เป็นรายงานการวิจัยที่น่าสนใจมาก เป็นประโยชน์สำหรับคุณครูที่กำลังพัฒนาสื่อการสอนได้ดีทีเดียว

เหมาะที่จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป