ความเห็น 1933527

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

กชพรรณ แสนสิงห์
IP: xxx.128.126.110
เขียนเมื่อ 

เป็นรายงาน การวิจัยที่น่าสนใจมากเลยค่ะ เพราะเอกสารประกอบการเรียนการสอน เป็นสื่อการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการเรียนการที่ดีขึ้น และเหมาะกับการนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิงได้