ความเห็น 1931733

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นายสุริยา บุญแท้
IP: xxx.26.133.35
เขียนเมื่อ 

หลังจากที่อ่านและวิเคราะห์ตามที่ผู้ค้นคว้า ได้นำเสนอไว้ ถือว่าเป็นผลงานที่สามารถยอมรับและน่าเชื่อถือ อยากให้นำเอาเอกสารประกอบมาเผยแพร่ในโอกาสต่อไปด้วย