ความเห็น 1929409

อยากเป็นครูมืออาชีพ

เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ ชากิรีน สุมาลี

ที่ท่านเขียนมาทั้งหมดคือยอดครู เป็นจิตวิญญาณครูโดยแท้

มากกว่าอาชีพครู ที่ไม่ใช่ครูมืออาชีพเสียอีก