ความเห็น 192818

โลกสวยงามเมื่อเดินช้าลง

เขียนเมื่อ 

แล้วแต่คน  คนเรามีความทะเยอทะยานไม่เท่า  หรือปัญหาที่แตกต่างกัน  มันเลยส่งผลให้คนต้องปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้ทัน  จึงเกิดการแข็งขันเลยลืมไปว่าในชีวิตตนเองต้องการอะไรบ้างที่แท้จริง  และที่เราทำไปทุกวันนี้เพื่ออะไรเป็นสำคัญกันแน่