ความเห็น 1926406

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

อรนุช จินารัตน์
IP: xxx.25.9.56
เขียนเมื่อ 

ข้อมูลสรุปจากบทคัดย่อแสดงให้เห็นว่า เอกสารประกอบการสอนมีผลต่อการศึกษาของนักเรียนเป็นอย่างมาก

ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดี ที่จะนำไปพัฒนาในเรื่องของการสอนวิชาในทางเทคโนโลยีต่อไปค่ะ ถ้าหากในตัวเวปหน้านี้ ได้นำเอาเอกสารประกอบการสอนที่ใช้วัดระดับดังที่สรุป จะเป็นประโยชน์และสามารถเป็นแนวทางให้แก่คุณครูที่กำลังพัฒนาสื่อการสอนในด้านวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดีทีเดียวค่ะ

ขอบคุณคุณครูที่ทำสื่อดีๆให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข และได้ความรู้ค่ะ