ความเห็น 1925572

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษจังหวัดสุราษฏร์ธานี(4)

เขียนเมื่อ 

ภาพสุดท้าย...เป็นบรรยายกาศที่น่าเรียนรู้ที่สุดค่ะ