ความเห็น 190821

วันพบปะ CKO กรมอนามัย (12) share มุมมอง KM (ทฤษฎี & ปฏิบัติ)

เขียนเมื่อ 
  • เปลี่ยนงานที่รับผิดชอบครับ  เลยเข้ามาทักทายได้น้อยลง
  • ก็ยังเข้ามาเกือบทุกวัน แต่เวลาน้อยบางครั้งเลยไม่ได้ทิ้งรอยไว้...แต่(ใจ)ยัง สู้ ๆ เหมือนเดิมครับ
  • ฝากส่งแรงใจมายังทีมงานของกรมอนามัยทุกๆ  ท่านด้วยนะครับ