ความเห็น 190806

วันพบปะ CKO กรมอนามัย (12) share มุมมอง KM (ทฤษฎี & ปฏิบัติ)

เขียนเมื่อ 
สวัสดีค่ะ คุณยุทธ สิงห์ป่าสัก งานยุ่งหรือคะ ไม่ค่อยได้เข้ามาทักทายกันนานแล้ว ... กรมส่งเสริมการเกษตรก็ หนึ่งในตองอูเหมือนกันนะคะ ช่วงนี้รู้สึกว่า เรากำลังก้าวไปพร้อมๆ กัน ... เห็นหลายๆ เรื่อง ของกรมส่งเสริมฯ ก็กำลังมันส์ จริงๆ