ความเห็น 190591

การจัดการความรู้อย่างพอเพียงเพื่อการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

phirakan
IP: xxx.24.132.89
เขียนเมื่อ 

ผมสนใจเรื่อง KM นะครับ แต่อ่านมาหลายคนแล้ว ยังไม่เข้าใจมากนัก เพราะส่วนมากเรามักจะกล่าวถึง KM ด้วยนิยามที่กว้างจนยากที่จะเข้าใจ

ผมรบกวนท่านผู้รู้กรุณากล่าวถึง KM ในเชิงกระบวน รูปธรรม กรณีศึกษา เพื่อที่จะได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และจะเป็นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้

www.oknation.net/blog/phirakan