ความเห็น 1905556

โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน

ปารณีย์
IP: xxx.175.146.59
เขียนเมื่อ 

ต้องการแนวร่วมที่มีความตั้งใจจะพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างจริงจัง ท่านใดที่มีความรู้เกี่ยวกับสภาเด็กและเยาวชนดิฉันต้องการขอคำปรึกษา เกี่ยวกับการเขียนโครงการและของบสนีบสนุนให้แก่สภาเด็กและเยาวชนต่อหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนรับผิดชอบ ดิฉันได้จัดตั้งชมรมเยาวชนขึ้นมาได้ประมาณ 3 ปีแต่ไม่สามารถของบประมาณที่ใหนได้เลย ทุกครั้งที่พาเด็กๆไปทำกิจกรรมช้วยเหลือสังคมและส่วนรวมต้องใช้งบส่วนตัวดูแลเด็กๆ รัฐบาลก็มีนโยบายให้จัดต้งสภาเด็กและเยาวชนจุดประสงค์เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเยาวชน แต่ก็ไม่ค่อยเห็นผู้ที่มีหน้าที่รับนโยบายจะสนใจทำกันอย่างจริงจังเลย จึงอยากขอผู้ใดที่มีความรู้และความจริงที่จะร่วมช้วยกันสร้างคนให้มีคุณภาพเพื่อประเทศชาติจะได้เจริญ ช้วยกรุณาแนะนำด้วยค่ะ