ความเห็น 190510

บัวเหล่าใด

เขียนเมื่อ 
เรียนท่าน อาจารย์ Ranee ลิขิต เพื่อเตือน สะกืด ตน และ หาเพื่อนร่วมทาง เตรียมสานสร้างสังคม ช่วยระดมทุนปัญญา นำพาพัฒนาเด็กๆ ให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง ไม่ว่าบัวเหล่าไหน กอใด พร้อมที่จะเบ่งบาน หากได้ ครู ที่ดี ช่วยเสริมส่ง เติมพลังครับ