ความเห็น 190508

บัวเหล่าใด

เขียนเมื่อ 
เรียนท่าน คนอารมณ์ดี ขอบพระคุณครับแวะมาเยี่ยมยามอีกครั้ง บัวไม่ว่าเหล่าใดก็คือ บัว เฉกเช่น "คน หาก เรา เห็น คน คือ ฅน" ปฏิบัติต่อ ฅน ด้วยความเท่าเทียม ดูแล และ พัฒนาให้มีสติปัญญา และ พัฒนาจิตใจ ให้เหมาะสม "เป็น มนุษย์ ที่มีจิตใจสูง ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้" ครับ