ความเห็น


#1904385 [ ลบ ]ผู้นำกับผู้บังคับบัญชาต่างกันอย่างไร ?

ในความเห็นของผม

ผู้บังคับบัญชาหมายถึงผู้ที่มีตำแหน่ง หรือผู้ได้รับมอบหมายให้มีความรับผิดชอบในตำแหน่งหัวหน้า มีอำนาจในการบังคับบัญชาพนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ผู้นำหมายถึงผู้ที่มีอิทธิพลสามารถโน้มน้าวใจผู้อื่นให้สามารถทำตามได้

ผู้บังคับบัญชาควรมีความเป็นผู้นำอยู่ในตัว แต่ก็ไม่เสมอไปผู้บังคับบัญชาบางคนอาจไม่มีความเป็นผู้นำ คือ มีตำแหน่งเป็นผู้จัดการแต่ลูกน้องไม่ให้ความเคารพ ไม่ศรัทธา ทำงานไม่สมกับเป็นผู้บังคับบัญชาหรือที่เรียกกันว่า "ผู้จัดการสันดานเสมียน"

แต่ผู้นำอาจไม่มีตำแหน่งใดๆ ในองค์กรแต่เมื่อจะทำการงานใดๆ เขาคนนี้จะมีบทบาทสำคัญในการวางแผนหรือผลักดันงานต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี มีความสามารถในการโน้มน้าวใจผู้อื่น หากเขาพูดขึ้นเมื่อใด ทุกคนต้องหยุดฟัง

หากองค์กรใดที่มีผู้บังคับบัญชาที่มีความเป็นผู้นำอยู่ในตัวก็นับว่าโชคดีมากๆครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี