ความเห็น 1903789

คำศัพท์อีสานน่ารู้ #2

ต่อนอีสาน
IP: xxx.53.92.52
เขียนเมื่อ 

คำว่า "อิหยัง"ความหมายหนึ่งแปลว่า อะไร เช่น อิหยังยั่นนิฮ่วย แปลว่า มีอะไรฮะ..