ความเห็น 189955

บัวเหล่าใด

เขียนเมื่อ 
ขอคิดด้วยคนครับอาจารย์....." ความงดงามของชีวิตสามารถลิขิตและตัดสินใจได้เอง..ทางเลือกและการเปลี่ยนแปลง คือหนทางสู่ความสำเร็จสู่เป้าหมายการเดินทางและการดำเนินชีวิต"