ความเห็น 189691

บัวเหล่าใด

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ
   ที่ บันทึกนี้ ผมก็มีบัวให้ดูครับ