ความเห็น 189679

บัวเหล่าใด

เขียนเมื่อ 
บัวหลายเหล่ามากเลยค่ะ...ตัวเราเองก็เป็นหลายเหล่าได้ เช่นกันมั้ยค่ะ บางเรื่องเราก็อยู่ใต้หิน บางเรื่องก็อยู่ในตม บางเรื่องก็พ้นน้ำ......เปรียบอย่างนี้ได้มั้ยค่ะ