ความเห็น 188903

วันพบปะ CKO กรมอนามัย (3) CKO ศูนย์ฯ 12 ยะลา

เขียนเมื่อ 

มีคนแอบถามมาว่า แล้ว KM Team ที่ช่วยทำหน้าที่ Fa 2 คือ ใคร (Fa 1 ก็คุณหมอบุญยงค์ค่ะ ... เรานิยม train ด้วยการทำจริง และเราก็แอบมีผู้ส่งเสริมอยู่ในกลุ่มค่ะ)

... ก็คือ คุณหนูอุ้ย อันชิษฐา ค่ะ ได้รับเชิญมาจาก ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ... นี่ละค่ะ ที่ว่า เรามีสำนักสนับสนุนการจัดการความรู้ อยู่ที่ส่วนกลางของกรมฯ แต่ว่า เรามีเครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญ KM อยู่ทั่วไปในหน่วยงานต่างๆ ของกรมฯ ... เธอทั้งหลายน่ารักมาก แบบว่า เชื้อเชิญเมื่อไร เธอก็จะมาให้ค่ะ

บันทึกของคุณหนูอุ้ย อ่านได้ที่นี่นะคะ ชุมชนส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1