ความเห็น 188283

ทำความเข้าใจ competency เพื่อพัฒนาองค์กร

อนุวัฒน์
IP: xxx.181.143.2
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่อาจารย์สรุปไว้เป็นแก่นของความรู้ในเรื่องนี้ และเป็นประสบการณ์เชิงปฏิบัติ  เราอาจจะเอาไปใช้ในภาพใหญ่ หรือใช้เฉพาะงานที่เรารับผิดชอบ 

การทำให้เห็นภาพเดียวกัน อาจจะใช้เทคนิคต่างๆ ได้ เช่น AIC, Dialogue, Appreciative Inquiry  ซึ่งต้องเน้นกระบวนการมากกว่าเนื้อหาหรือผลลัพธ์  อาศัยกิจกรรมของการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อค่อยๆ จูนเข้าหากัน

นอกจากนั้น การเชื่อมโยงให้เห็นผลกระทบของความด้อย competency ที่เป็นรูปธรรม จะทำให้ความจำเป็นของการพัฒนาในเรื่องนี้ครับ