ความเห็น 187838

จดทะเบียนการเกิด ไม่ได้หมายถึงสัญชาติ

เขียนเมื่อ 

คุยเล่นเล่นนะครับ(เพื่อขายไอเดีย/อย่าเพิ่งว่าบ้านะครับ ) คือเราเคยดูภาพยนต์เรื่องหนึ่ง มีคนหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งแก้ปัญหาเรื่องคนไร้สัญชาติด้วยการตั้งชาติ ขึ้นมาใหม่  เป็นvirtual country และจดทะเบียนกับสหประชาชาติ ( ตามอายุชาติและcriteria ของ un ) เพื่อทำกิจกรรมที่พวกเขาอยากทำ อาทิรับรองการเกิด รับรองสภาพบุคคล บัญชีสวสัดิการ อื่นอื่น

 

ในทางข้อเท็จจริง เราจะพบชาติใหม่ใหม่เกิดขึ้นมากมายในรอบห้าปี-สิบปีที่ผ่านมา และบางชาติได้มีสัมพันธภาพทางการทูตกับประเทศไทยแล้วด้วย อย่างสวาซิแลนด์เป็นต้น

กลับมาในภาพยนตร์ คือเขาไปจมเรือในทะเลให้มีบางส่วนโผล่ออกมาจากน้ำและประกาศความเป็นรัฐชาติจากเสากระโดงเรือนั้น ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต เขามีรายได้จากการทำjurrisdiction คล้ายนoffshore country ทั้งหลาย  ออกใบอนุญาตให้บริษัททำการวิจัยในบางเรื่องที่ประเทศแม่นั้นไม่ยอมให้วิจัย โดยใช้พื้นที่ในประเทสอื่นในรูปการเช่า หรือ วิถีการทางทูต

 

ประเด็นของเราคืออย่าให้กฎหมายอยู่เหนือคน คนเป็นผู้สร้างกฎหมาย กฎหมายมีหน้าที่รับใช้คน ในประวัติศาตร์มีคนสร้างชาติมามากมาย ในปัจจุบันมีชาติใหม่เกิดขึ้นทุกห้าปี

 

ถ้ากฎหมายไม่เอื้อและอุปสรรคมากนัก ลองทำเหมือนในภาพยนตร์ดูสิครับ สร้างชาติใหม่ขึ้นมาเลยซื้อที่ดินจากพม่าหรือลาวในแม่น้ำโขง สักสิบตารางวาใช้เทคโนโลยี่ให้เป็นประโยชน์ การจัดรูปองคกรที่ดีเพียงพอ ผู้นำที่มีฐานานุรูระดับสากลอย่างคนอินเดียที่ได้รางวัลโนเบลสหกรณ์ มีธรรมนูญชัดเจนว่าชาตินี้ประเทศนี้ไม่แสวงหากำไรเพื่อชนในชาติแต่เพื่ออุดมการอะไรก็ว่าไป

 

พลิกนิดเดียวเรื่องมหาหินกลายเป็นง่ายนิดเดียว เราว่าง่ายกว่าคุณธนินทร์ซีพีไปลงทุนในจีนอีกนะ