ความเห็น 187818

เมื่อใดที่ได้เห็น "ความคิด" ชีวิตก็จะอยู่กับ “ความจริง”

เขียนเมื่อ 

คงต้องระลึกอยู่เสมอครับว่าเราอยู่ในโลกแห่งความจริง แต่ในขณะเดียวกันพลังความคิดก็ต้องขับเคลื่อนไป พร้อม ๆ กัน ...

จะดีมากครับถ้าเราสามารถทำให้โลกแห่งความคิดกลายเป็นโลกแห่งความจริง...

หรือเราจะคิดเฉพาะเรื่องที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงก็ได้ครับ...