ความเห็น 1874312

ภาษาไทย เนื้อหาสาระที่ควรรู้ จากสถาบันภาษาไทย สพฐ.

IP: xxx.53.205.149
เขียนเมื่อ 

ป้าเป็นครูสอนชั้น ป.1 มานานมาก เรียกว่าสอนตั้งแต่เริ่มเป็นครูปีแรก ความรู้ภาษาไทยระดับสูงก็ลืมไปหมดแล้ว แต่จะพยายามดู

หนังสืออยู่ทุกวัน ดูไปแล้วมันก็หลงๆลืมๆไปหมด กลัวทำข้อสอบไม่ได้ แต่ก็ทำจิตใจให้สบาย ได้คะแนนต่ำก็จะไปอบรมกับเขา