ความเห็น 187301

ทฤษฎีโลกใบเล็ก หรือ Six Degrees of Separation

เขียนเมื่อ 

เป็นทฤษฎีที่น่าสนใจครับ...

แต่คงพิสูจน์ยากอยู่ครับ เพราะปัจจัยทางสังคมควบคุมยากครับ...

อ่านแล้วเพลินดีครับ...ขอบคุณครับ...