ความเห็น 18660

ทฤษฎีกับการวิจัย

ลดาวัลย์
IP: xxx.113.85.213
เขียนเมื่อ 

ขอความกรุณาอาจารย์ตอบคำถามค่ะ อยากถามว่าทฤษฎีเหล่านรี้ คือ อะไร และขอยกตัวอย่างละเอียดหน่อยก็ดีค่ะ

1. Descriptive  analytical theory

2. Positive  theory

3. Empirical theory

4. Scientific  theory