ความเห็น 1863661

อนิจจา ระบบมหาลัยไทย

เขียนเมื่อ 

สิ่งแวดล้อมเป็นอีกเบ้าหลอม ให้เปลี่ยนพฤติกรรมค่ะ ยิ่งหากเด็กมีภูมิคุ้มกันต่ำ จิตสำนึกย่อมถูกกลืนจนแยกแยะไม่เป็น ... เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ระบบมหาวิทยาลัยมีส่วนสร้างปลูกฝังค่านิยม ทัศนคติ แนวโน้มไปในทางวัตถุนิยม เพราะการศึกษาเดี๋ยวนี้กลายเป็นเรื่องของธุรกิจไปเกือบหมดแล้ว

เริ่มต้นจากที่บ้าน โหมทางสื่อ ทุกช่องทาง ทั้งผู้นำทุกระดับทำเป็นแบบอย่าง น่าจะเพิ่มภูมิคุ้มกัน หรือปรับเปลี่ยนความคิดไปได้บ้างรึเปล่า เพราะส่วนใหญ่ยังตามกระแส ;)