ความเห็น 186203

ความรู้ที่หาซื้อกันไม่ได้

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณคุณแก่นจัง  เราก็หวังเช่นกันที่อยากจะสร้างเครือข่ายบรรณารักษ์ในมหาวิทยาลัย
  • ขอบคุณคุณบอยสหเวช  เห็นทางพี่วันเพ็ญบอกว่าจะมีการนัดอบรมอีกครั้ง 
  • ขอบคุณคุณกระบี่สีชมพู  พวกเราก็หวังเช่นนั้น  สิ่งที่บรรณารักษ์ทุกคณะต้องการมากที่สุดคือ  การมีฐานข้อมูลใช้ร่วมกัน  เพราะหากมองถึงอนาคตแล้วทรัพยากรสารนิเทศ  ก็มีแต่จะเพิ่มขึ้นหาก  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคณะไม่น้อย  และช่วยประหยัดทรัพยากรสารนิเทศ  ซึ่งทำให้ทราบว่าทุกคณะมีหนังสือเล่มใดบ้าง  ทำให้ไม่มีการสั่งหนังสือซ้ำซ้อนให้สิ้นเปลืองงบประมาณไปเปล่าๆ
  • ขอบคุณคุณวันเพ็ญที่ได้เห็นความสำคัญกับการจัดอบรมในครั้งนี้และครั้งต่อไป  และเราหวังว่า ชุมชนบรรณารักษ์ในมหาวิทยาลัยเพียงเล็กๆ  อาจจะเป็นแรงผลักดันทำให้เราได้มีการสร้างเครือข่ายและฐานข้อมูลร่วมกัน 
  • ขอบคุณคุณ  Beeman  ขอบคุณสำหรับคำชมเชยมากเลยค่ะ  รู้สึกประทับใจอาจารย์ที่ได้ให้เกรียติมาเป็นวิทยาการในครั้งนี้  อาจารย์ใจดีและเป็นกันเองกับพวกเราทุกคน  ขอบคุณมากค่ะ  และไอเดียของคุณกระบี่สีชมพูด  พวกเราทุกคนก็เห็นด้วยเช่นกันค่ะ  ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พวกเราได้คุยกันมาทุกครั้งที่ได้เจอกัน  และอีกไม่นาน  สิ่งที่เราได้คิดกัน  อาจจะเป็นความจริง