ความเห็น 1861759

อนิจจา ระบบมหาลัยไทย

เขียนเมื่อ 

.... .....

แสดงว่าพ่อแม่อยากให้กลับไปทำไร่ทำนา อยากให้เห็นคุณค่าของชีวิต

ในขณะที่เด็กเป็นดาวมหาลัย หลงวัตถุนิยม

ครูฯ อาจารย์ ก็ห่างไกลเด็กค่ะ

สิ่งที่เดียวที่เด็กเป็นเพราะ.....****////