ความเห็น 1859559

ตัวอย่างแผนการสอนแบบ BBL ภาษาไทย ป.2

แพรวพรรณ วงพรมมา
IP: xxx.49.23.86
เขียนเมื่อ 

สนใจเรื่องการทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบBBL และแบบประเมินของคุณครู ขอความอนุเคราะห์ช่วยส่งให้ด้วยจะเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อของการจัดทำแผนฯ ขอขอบคุณมา ณโอกาสนี้ด้วย