ความเห็น 185948

ผิวหนังวันละวลี:1 ผื่นแพ้ยา (Drug eruption หรือ Cutaneous drug eruption)

เขียนเมื่อ 

อาจารย์น่าจะมีรูปให้เห็นด้วยนะครับ

เพราะผื่นแพ้มีหลายชนิด แตกต่างกัน มีรูปจะช่วยให้เข้าใจได้มากครับ