ความเห็น 1857515

ภาษาไทย เนื้อหาสาระที่ควรรู้ จากสถาบันภาษาไทย สพฐ.

ครูจิ๋ว
IP: xxx.47.42.222
เขียนเมื่อ 

เป็นครูมานานแต่สอนวิชาอื่น เรียนเอกไทยของ มสธ.เอาไว้นานแล้วแต่เพิ่งได้ใช้สอนปีนี้ กลัวสอบไม่ผ่านจัง พยายามอ่านทบทวนตำราตลอดแต่ที่สพท.พะเยาเขต ๒ จำได้ว่าเทอมที่แล้วก็มีสอบแบบนี้ไปครั้งหนึ่ง มี ๔๐ ข้อ เป็นพวกหลักภาษา สอบทั้งเขต ไม่ทราบว่าเป็นอันเดียวกันหรือไม่ ขอบคุณครูภาทิพที่หาเรื่องดีๆมาให้อ่านเสมอ