ความเห็น 185632

ปูนจากเปลือกหอยขม

ลักษณ์คณา
เขียนเมื่อ 
โครงการวิจัยการทำปูนจากเปลือกหอยขมพบอุปสรรคในขณะทำการทดลองมากมายเช่น ภาชนะที่ใช้ ความร้อนในขณะเผาทำการทดลองหลายซ้ำแล้วแต่ก็ยังหาผลสรุปไม่ได้ ใครมีวิธีการที่ดีช่วยแนะนำทีค่ะ