ความเห็น 185330

36 กลยุทธ์สัประยุทธ์ทุกปริมณฑล

เขียนเมื่อ 

ยุทธจักรสะเทือนเลื่อนลั่น  ครั่นคร้ามทุกแห่งหน

ศึกษากลยุทธ์อย่างแยบยน   ทั่วทุกคนสนใจใฝ่เรียนรู้