ความเห็น 185301

ขอหยุดบันทึกบล็อก ๗ วัน ค่อยพบกันเมื่อกลับจากนิวซีแลนด์

ขอให้ท่านผอ.ดิศกุล  เดินทางโดยปลอดภัยและขอให้ท่านอย่าลืมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ ๆ จากแดนไกลมาฝากพวกเราชาวกศน.