ความเห็น 18519

แนวทางการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก

JJ
IP: xxx.28.116.252
เขียนเมื่อ 
กรุณาส่งไปที่ศูนย์บริการวิชาการด้วยครับและ น่าจะส่งในที่ประชุมคณบดี เนื่องจากหลายท่าน หรือ บางคณะไม่ทราบ ว่าสถาบันยุทธศาสตร์ ม.ข เป็นผู้ดำเนินการครับ