ความเห็น 1848709

ภาษาไทย เนื้อหาสาระที่ควรรู้ จากสถาบันภาษาไทย สพฐ.

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะครูบ้านนอก ครูภาทิพ ก็บ้านนอก  และนอกบ้านด้วยค่ะ

  • เป้าหมายการประเมิน  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  เป็นภาระหน้าที่ขององค์กรระดับประเทศ
  • หากผลการประเมินต่ำ  ก็เป็นหน้าที่ขององค์กรระดับประเทศ และเขตพื้นที่การศึกษา ที่จะต้องจัดอบรมให้ความรู้แก่ครู
  • หากคะแนนสูง ก็ต้องไปต่อยอดความรู้เพื่อมาเป็นแม่ไก่ให้เพื่อนๆ
  • ความวิตกกังวล มีทุกคน  ครูภาทิพเองก็สอนแต่ ม.ต้นความจำก็ไม่ดี  ก็กังวลเช่นเดียวกัน  แต่ก็เข้าใจจุดประสงค์ของการดำเนินการ
  • สาเหตุของการประเมินก็มาจากผลการประเมินนักเรียน   เมื่อผลการประเมินความรู้เด็กต่ำ   ก็ลองมาประเมินครู   (ก็คงตั้งสมมุติฐานว่าสาเหตุมาจากครู)