ความเห็น 18487

เ ปิ ด ตั ว ค รั บ . . .

วิจารณ์
IP: xxx.151.216.36
เขียนเมื่อ 

ขอต้อนรับครับ   ท่านอธิการบดี ดร. มณฑล มีประสบการณ์และความคิดดีๆ มากมาย    หากท่านเอาเรื่องดีๆ ที่ประทับใจ มาเล่าสักสัปดาห์ละเรื่อง ก็จะเป็นประโยชน์มหาศาล    หรือจะใช้ บล็อก เป็นที่ขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย    โดยเอาความสำเร็จในการพัฒนาของข้าราชการ อาจารย์ มาลงบันทึกชื่นชม

วิจารณ์ พานิช