ความเห็น 184054

ทำความเข้าใจ competency เพื่อพัฒนาองค์กร

ประมวล ทองตะนุนาม
IP: xxx.129.36.67
เขียนเมื่อ 
เรียนอาจารย์ทราบ  จะทำอย่างไรให้คนในองค์กรเห็นภาพเดียวกันและให้ความสำคัญเอาจริงเอาจังนับแต่ผู้บริหารจนถึงผู้ปฏิบัติ