ความเห็น 183619

มองโลกจากอีกมุมโลก (Book Tag)

เขียนเมื่อ 
  • คนสมัยนี้คงสับสนวุ่นวายกับการดำเนินชีวิตหมดที่พึ่งทางใจจึงหันมาหาธรรมะกันมากขึ้นกระมังครับ ผมว่าหนังสือธรรมะขายดีกว่าแต่ก่อนนะครับ
  • ไม่เคยอ่านเรื่องบ้านเล็กในป่าใหญ่จึงอนุมานว่าอายุเรายังน้อยกว่า อ.ดอกไม้ทะเล :>