ความเห็น 183263

อวัยวะที่สำคัญที่สุดในร่างกาย

Ranee
เขียนเมื่อ 
คนที่เห็นบ่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคือผู้เสียสละที่จะรับปัญหาของคนอื่นมาแบกรับ อ่านแล้วให้แง่คิดได้หลากหลายค่ะ