ความเห็น 18325

แรงดี น้ำดี สมองดี

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.148.157
เขียนเมื่อ 
 • ขอขอบคุณอาจารย์ blog > http://www.gotoknow.org/dentistnu
  และขอขอบคุณอาจารย์สุวรรณา...
 • ขอแสดงความยินดีด้วยที่อาจารย์ทันตแพทย์เปิด blog ใหม่ เรื่องฟันและช่องปากเป็นเรื่องที่คนสนใจกันมาก และยังมี "ข้อมูลสาธารณะ" น้อย การให้ความรู้เป็นวิทยาทาน เป็นบุญ และมีโอกาสได้เรียนรู้อะไรๆ จากท่านผู้อ่าน ตลอดจนท่านผู้แสดงข้อคิดเห็นมากมาย...
 • ขอแสดงความยินดีที่อาจารย์สุวรรณาออกกำลังกายแบบ "สะสมทรัพย์ (saving account exercise)"
 • เรื่องการออกกำลังกายแบบสะสมทรัพย์มีประโยชน์มากต่อสุขภาพในระยะยาว และสะดวก คนเราควรจะเดินให้ได้ 30 นาทีต่อวัน ทำให้ได้ทุกวัน หรืออย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์ ...
  (1). วันไหนกินมาก อย่าเพิ่งติเตียนตัวเอง... 
        ให้เดินเพิ่ม 10-30 นาทีในวันนั้น 
        และเดินวันละ 10 นาทีเพิ่มอีก 3-7 วัน
  (2). วันไหนไม่ได้ออกกำลัง อย่าเพิ่งตกใจ... 
        วันต่อไปเดินชดเชยเพิ่มขึ้น 10 นาที x 3 วัน
  (3). สัปดาห์ไหนออกกำลังน้อย อย่าเพิ่งท้อแท้...
        ให้หาวันสุดสัปดาห์ เดินเพิ่ม 10-30 นาที เช้า-เย็น
  (4). วันไหนเพลีย ไม่สบาย ให้เดินช้าๆ หายใจช้าๆ
        แทนเดินเร็ว
      
 • ขอให้อาจารย์ทันตแพทย์ อาจารย์สุวรรณา ท่านผู้อ่าน และท่านผู้ให้ข้อคิดเห็นทุกท่านมีสุขภาพดี มีแรงดี น้ำดี สมองดี จะได้ทำประโยชน์ให้ส่วนรวมได้นานๆ...