ความเห็น 183108

เทคนิคพื้นฐานในการเขียนข้อความ เพื่อป้องกันอาการจุกเสียด ที่ผมใช้คือ

เขียนเมื่อ 

นำไปใช้ได้เลย

ประสบการณ์เศร้าเก่ามากกว่าคุณอ้มพรค่ะ

แต่ชอบลืม รีบๆแล้วหายโม๊ด