ความเห็น 1824755

สอนแต่งกลอน ๑ บทก็พอขอให้เป็นกลอน

เขียนเมื่อ 

 สัมผัสดีสัมผัสในล้วนไพเราะ                ใช้คำเหมาะใส่ใจในเนื้อหา

ระหว่างบทลืมหรือไรไม่ใส่มา                คุณครูภาอ่านแล้วแหมแจ๋วจริง