ความเห็น 1821410

ภาษาไทย เนื้อหาสาระที่ควรรู้ จากสถาบันภาษาไทย สพฐ.

สังวาลย์
IP: xxx.142.119.187
เขียนเมื่อ 

ขอขอบพระคุณคุณครูภาทิพมากๆที่ให้แบบฝึกดีๆแก่ครูและนักเรียนได้เรียนรู้ขอบคุณมากบุญกุศลจะส่งผลให้คุณครูภาทิพมีพลานามัยที่แข็งแรงเป็นที่พึ่งของครูทั่วประเทศไทยค่ะ